ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η CDC είναι  εταιρεία που ιδρύθηκε στην Κέρκυρα, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ανάπτυξης, σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.
Είναι μέλος του Μητρώου Συμβούλων του ΚΕΤΑ Ιονίων Νήσων .
Η γεωγραφική θέση της Κέρκυρας και οι νέες συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης επέβαλλαν...

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η CDC διαθέτει επιτελείο μόνιμων και εξωτερικών συνεργατών με πείρα στα τεχνικά, οικονομικά, κοινωνικά, οργανωτικά και θεσμικά ζητήματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
Το επιτελείο της Εταιρίας γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα και τους μηχανισμούς, τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που...